Nauczyciele

Dyrektor – mgr Stanisław Tabor

Nauczyciele:

1. mgr Barbara Augustyn                          język polski

2. mgr Agnieszka Bajor                              język niemiecki

3. mgr Beata Baran                                     fizyka

4. mgr Renata Baran                                  technika, nauczyciel wspomagający

5. mgr Cichoń Agnieszka                           wychowanie fizyczne

6. mgr Joanna Cichoń                                 język niemiecki

7. mgr Renata Dymek                                 język angielski, nauczyciel wspomagający

8. mgr Michał Dziedzic                              edukacja dla bezpieczeństwa

9. mgr Katarzyna Gorzelany                    język niemiecki

10. mgr Elżbieta Hajduk                           język polski

11. mgr Tadeusz Harla                              zajęcia artystyczne

12. ksiądz mgr Marcin Byś                       religia

13. mgr Agnieszka Lazur                         pedagog szkolny

14. mgr Alicja Majta                                  matematyka

15. mgr Małgorzata Michoń                    chemia

16. pani Bożena Midura – Wąż               język polski

17. mgr Elżbieta Pisarczyk Rybak          język niemiecki

18. mgr Marta Popiołek                            język angielski, nauczyciel wspomagający

19. mgr Radosław Pryga                          wychowanie fizyczne

20. dr Maria Przybyszewska                   historia, wos

21. mgr Marzena Ratusińska                  wychowanie fizyczne

22. mgr Wanda Skiba                               technika, biblioteka

23. mgr Małgorzata Stachowicz            etyka

24. mgr Dorota Szczurek                         geografia, plastyka

25. mgr Stanisław Tabor                         geografia